eskisehirx.com
EskisehirX.com | Şehre dair ne varsa

eskisehirx.com YAYIN İLKELERİMİZ

  1. 1 - Yayınlarımızda hiç kimseyi; ırkı, cinsel kimliği, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, toplumsal sınıfı ve dini inancı ya da inançsızlığı ile tanımlamayız; bunlara ilişkin küçümseyip aşağılamayız.

  2. 2 - Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapmayız.

  3. 3 - Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermeyiz.

  4. 4 - Site içerik üreticilerimiz, mesleki çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutar; sitenin itibarını sarsacak türden bir faaliyet ve organizasyon içinde olmaz, herhangi bir profesyonel spor kulübünde ve herhangi bir siyasi partide aktif görev almaz.

  5. 5 - Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; demokrasi ve insan haklarına aykırı, şiddeti, kini ve düşmanlığı kışkırtıcı; dinî duyguları rencide edici yayın yapmayız.

  6. 6 - Saklı kalması kaydıyla verilen bilgileri, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlamayız.

  7. 7 - Gizli kamera çekimi yapmak, gizli veya izinsiz ses kaydı yapmak, elektronik postaları izlemek, bilgisayara ve özel mülke izinsiz girmek de dâhil olmak üzere, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle içerik üretmeyiz.

  8. 8 - Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, bireyler, topluluklar ve uluslar arasında nefret ve düşmanlığı körükleyici içerik üretmeyiz. Bir grup ya da kişi, muhtelif sıfat, değerlendirme ve yöntemlerle ‘ötekileştirilip’ nefret öznesi haline getirmeyiz. Nefret suçlarını çağrıştıracak ifadelere yer vermeyiz.

  9. 9 - Site içerik üreticilerimiz; dürüstlük, doğruluk başta olmak üzere geleneksel mesleki kurallar ve etik ilkelere sosyal mecralarda da dikkat ederler. Site üreticilerimiz, milliyet, ırk, cinsiyet, dil, din, mezhep, sınıf ve inanç ayrımcılığı, savaş kışkırtıcılığı yapmaz, şiddet ve nefreti körüklemez; bu yönde içerik yaymaz.

  10. 10 - İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtiriz.

Eskisehirx.com, 7 gün 24 saat boyunca, özel haber, içerik ve hizmet sunan; kullanıcılarıyla diyaloga giren ve yaşamlarına değer katan Eskişehir’e dair ne varsa yansıtan bir web sitesidir.

Site yayın ilkemizin temelini; gerçekleri abartmadan, sansürlemeden, hiçbir baskı veya çıkar grubunun etkisi altında kalmadan, objektif bir biçimde kamuoyuna iletmek oluşturmaktadır.
Bizi tercih eden kullanıcılarımıza, mümkün olan en iyi kalitede, web yayıncılığı etik ilkelerine uygun, yaratıcı, zaman zaman kalıp ve gelenekleri kıran ama her zaman kullanıcılarımıza saygılı bir yayıncılık faaliyeti sunuyoruz.

İMTİYAZ SAHİBİ


Adving İletişim ve Reklam Hizmetleri LTD. ŞTİ. adına
Mesut Türker
[email protected]